Pozwolenie na broń w Polsce

Kwestia broni palnej to w Polsce temat tabu, podczas gdy w USA wielu obywateli trzyma pistolet w sypialni. Czy jest to dobre rozwiązanie, czy też nie to kwestia na zupełnie inny artykuł. Tak czy inaczej w Polsce wiele osób potrzebuje pozwolenia na noszenie broni. Są wśród nich policjanci, pracownicy ochrony fizycznej, inspektorzy Transportu Drogowego i inni, od których wykonywany zawód wymaga posiadania broni. Zanim jednak otrzymamy pozwolenie na broń, musimy przejść przez szereg procedur. Zobacz, gdzie możesz wykonać niezbędne badania.

Kto może posiadać pozwolenie na broń?

Aby uzyskać pozwolenie na broń, musimy spełnić szereg warunków, dokładnie określonych przez prawo. Mówi o tym Ustawa o broni i amunicji z 1999 roku. Według niej o pozwolenie na broń może starać się osoba, która:

 • ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyła 21 lat,
 • nie jest uzależniona od alkoholu ani od żadnych substancji psychoaktywnych.
 • posiada zdolność fizyczną i psychologiczną, którą potwierdzają orzeczenia lekarskie i psychologiczne,
 • nie jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne,
 • nie ma otwartego (w toku) postępowania karnego o popełnienie przestępstwa umyślnego,
 • uzyskała opinię Komendanta Policji odpowiedniego dla jej miejsca zamieszkania,
 • nie budzi uzasadnionych obaw, że może użyć broni w celach sprzecznych z bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym.

Możliwe jest również uzyskanie pozwolenia na broń w wieku lat 18 na wniosek szkoły lub organizacji sportowej, jednak musi być ona wykorzystywana wyłącznie w celach sportowych.

Pozwolenie na broń – badania psychologiczne

Aby uzyskać pozwolenie na broń konieczne jest uzyskanie opinii psychologicznej. Niezbędne badania możesz wykonać tylko w niektórych placówkach. Odwiedź psycholog Warszawa Mokotów – WGP i przejdź badania psychologiczne. W ofercie znajdują się badania dla:

 • strażników miejskich/gminnych,
 • kuratorów sądowych,
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora,
 • detektywów,
 • osób rozprowadzających oraz przechowujących materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni,
 • inspektorów transportu drogowego,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Wybierając się na badanie psychologiczne, koniecznie zatroszcz się o stosowne skierowanie, o ile pozwolenie jest niezbędne w twojej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *